Mëllerdall Saint-Michel

Curé modérateur
Kuzwela Mulanda Robert
+352 80 99 89
robert.kuzwela@cathol.lu

Catéchète titulaire
Wirtz Marie-Josée
marie-josee.wirtz@cathol.lu

Secrétariat
Poos Josiane
+352 83 70 91
josiane.poos@cathol.lu
2 Rue du Pain
L-7623 An der Fiels
Méindes, Dënschdes, Mëttwochs a Freides vun 8.30 bis 11.30 Auer

Kateches an eiser Par

No engem Joer Kateches kënne mir eng éischt Bilanz zéien. Et waren 236 Kanner an de Coursen ageschriwwen. Mir hunn eis gefreet, dat esou vill Elteren sech organiséiert hunn (Zäit an Transport) fir hire Kanner d’Participatioun un der Kateches ze erméiglechen.

Am Hierscht ab dem 15. Oktober fänkt dat neit Joer vun der Kateches nees un. D’Kanner ginn a verschidden Altersgruppen opgedeelt an d’Kateches gëtt op dräi verschidde Plazen an eiser Par ugebueden: zu Reiland an der Kierch, zu Steeën an der aler Schoul an an der Fiels an der Bibliothéik vun der Schoul.

De genaue Programm vun der Kateches kréien d’Elteren no der Umeldung zougeschéckt.

Fir dat d’Kanner d’Kommioun kënne maachen, musse si wärend 3 Joer un der Kateches deelhuelen, woubäi et egal ass wéini d’Kanner mat der Kateches ufänken, fréistens awer am Cycle 2.1.

Während dem Joer vun der Kommioun, hunn d’Kanner dann niewent der Kateches nach eng speziell Virbereedung op hir Kommioun.

All deene Kanner aus dem Précoce an aus der Spillschoul, offréiere mir e puer mol wärend dem Joer eng Kateches „Petit Pasto“ zesumme mat hiren Elteren.

Fir alleguer vum Cycle 4.2 un, offréiere mir dëst Joer „Cate plus“ e Programm, déi méi op déi Jonk zougeschnidden ass. Hei sinn och allegueren déi invitéiert, deelzehuelen, déi schonn an de Lycéeë sinn.

Eng Informatiounsversammlung fir all nei ageschriwwe Kanner ass dënschdes, 2. Oktober um 19.30 Auer op franséisch an um 20.00 Auer op lëtzebuergesch zu Reiland an der Kierch.

Wann dir är Kanner nach net ugemellt hutt, da mellt iech wegl bis den 31. August am Parbüro.

Catéchèse cycle 2.1
Catéchèse cycle 2.2
Catéchèse cylce 3.1
Catéchèse cycle 3.2

Larochette District de Luxembourg LU
Voir l’itinéraire